Apikal Rezeksiyon

Dişin kemikte bulunan kök ucundaki iltihaplı bölgenin cerrahi şekilde alınması işlemine Apikal rezeksiyon denir. Bazı durumlarda dişe yapılmakta olan kanal tedavisi, iltihabın giderilmesinde tek başına yeterli olmamaktadır. Kök uçlarında olan apse ve kemik rezorpsiyonu ilerlemeye devam eder. Böyle zamanlarda cerrahi şekilde hasarlı olan dokunun ve kök ucunun alınması gerekir. Yani etkili çözüm için hastaya Apikal Rezeksiyon uygulanmalıdır.

Apikal rezeksiyon, sürekli tercih edilen bir yöntem değildir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi ilerlemiş lezyon durumlarında, kanal tedavisi aracılığı ile ilgili alandaki lezyon giderilemeyeceği zaman cerrahi operasyon ile ilgili alana girilmek şart olur. Bu durumlarda dışarıdan kemik kaldırılarak kök ucuna ulaşılır ve alanda bulunan lezyon temizlenir. Daha sonrasında normal kanal tedavisi gerçekleştirilir ve kök ucunda bir deformasyon mevcut ise ilgili cerrahide kök ucuda restore edilir, temizlenir ve uygun apikal tıkanma sağlanarak ilgili ilaçlar ile kapatılır. Bu operasyon sayesinde kesin çekim olarak düşünülen belli başlı durumlarda, dişin çekilmesi engellenir ve dişin kurtulması sağlanabilir. Bu durum vakadan vakaya, lezyon tipine, lokasyonuna, büyüklüğüne, dişin apikal durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Endikasyon vakaya göre konmakta ve işlem bunun sonucunda farklı teknikler de işin içine dahil olabileceği gibi gerçekleştirilir. En doğru tedavi prensibi uzman hekim tarafından vakaya göre karar verilir ve o şekilde hasta ile ikili ilişki içerisinde ilgili bölgeye uygulanır.

Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

  • Köklerde kist varlığında.
  • Diş kökünün yapısal ya da şekilde bozukluğu sebebi ile kanal tedavisinin tam bir şekilde yapılmadığı zaman.
  • Apikalde bulunan lezyon cerrahi olarak direne edilmesi gerekliyse
  • Kanal tedavisi esnasında bir alet kırıldıysa
  • Diş kökünün kemikteki 1/3 apikal kısımlarının kırılması ve çıkartılamadığı durumlarda
  • ve daha bir çok durumda bir tedavi alternatifi olarak tercih edilen cerrahi bir yöntemdir.

Apikal Rezeksiyon İşlemi Hakkında

Apikal rezeksiyon, lokal anestezi ile yapılır. İşlem genel olarak 30 – 45 dk arasında sürer. Bu durum elbette vakaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Diş etlerine küçük bir insizyon yapılır. Enfekte olan dokulara ulaşılıp, o bölge temizlenir. Daha sonra dikiş atılıp, kapatılır. Bu şekilde enfeksiyon odağına direkt olarak ulaşılıp ortadan kaldırılmış oluruz. Vaka daha sonra rutin kontrollere çağrılır ve takibe alınır.