Gömülü Diş Çekimi

Gömülü Diş Çekimi

Diş çene yapısındaki yer darlığından dolayı diş eti, bir başka diş ya da kemik altında gömülü kalabilir. Gömülü dişler, vücudun gelişim sürecinde ortaya çıkar. Kimi hastalarda ısırma ve çiğneme işlevlerinde yardımcı olurken kimi hastalarda ağız ve diş sağlığına hatta genel sağlığa zarar verecek şekilde gelişim gösterebilir.

Gömülü dişler genel kanının aksine sadece üst ya da alt çenede yerleşik olmayabilir. Sinüsler, kafatası kemikleri, tümöral kistler gibi vücudun çeşitli bölgelerinde çıktığı gözlemlenen vakalar da mevcuttur. Dişin gömülü kalması, yer darlığı sebebiyle olduğu kadar genetik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir.Gömülü dişler yarı gömülü olmaları durumunda bazı problemlere neden olabilirler. Gömülü dişlerin çekilmesini gerektiren durumlar şunlardır ; çürük, yumuşak doku enfeksiyonu, kist – tümör durumlarında, protetik tedavi öncesi, ortodontik tedavi öncesi gibi bir çok durum söz konusudur.

Gömülü Diş Çekimi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Genç yaşlarda, olgunluk dişlerinin kökleri tam olarak gelişmediği ve doku daha yumuşak olduğu için cerrahi işlem daha kolay yapılabilmektedir. Yaşilerledikçe diş kökleri gelişeceği için tedavi güçleşebilir. Gömülü diş tedavisinde genellikle hastalar kendilerini rahatsız edecek bir durumla karşılaşana kadar beklemektedir. Ancak bu işlemi geciktirmek doğru değildir. Erken yaşta yapılan gömülü diş tedavilerinde iyileşme daha hızlı gelişmektedir. Gömülü diş tedavilerinde diş hekimleri erken müdahaleyi tavsiye etmektedir. İlerleyen yaşlarda komplikasyon riski artmakta ve iyileşme süreci yavaşlamaktadır.

İşlem Nasıl Gerçekleşir?

Gömülü diş ameliyatının kolaylığı ya da zorluğu dişin bulunduğu yer, pozisyonu ve kök oluşumu gibi bazı durumlara bağlıdır. Gömülü diş, pozisyonuna bağlı olarak bütün halinde veya köklere ayırılarak çıkarılır.Gömülü diş çekimi lokal anestezi ve sedasyon altında eğer gerekli ise genel anestezi altında yapılır. Hastanın genel sağlığı için hangi yöntemin uygun olduğuna hekim karar verir. Gömülü diş operasyonlarında bölgenin anatomisi incelenip uygun ve yeterli anestezi uygulanır böylece hasta operasyon sırasında hiçbir ağrı hissetmez. Ameliyat esnasında kemik uygun cihazlar ile kaldırılır ve diş çekimi kolayca yapılır. Çekim sonrasında bölge süture edilir. Operasyon sonrasında bölgenin bakımı konusunda hastaya ayrıntılı bilgi verilir ve düzenli kontrol randevuları ile takip edilir.