Yer Tutucu

Süt dişlerinin en önemli fonksiyonlarından biri, sürmelerine kadar altlarında bulunan daimi dişlerin yerlerini korumaktır. Süt dişlerin dökülüp daimi dişlerin çıkması çok hassas bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak yanlış bir müdahale ileride ciddi boyutlarda ortodonti sorunlarına sebep olmaktadır. Bu sebeple süt dişlerinin korunması, çürüklerin önüne geçilmesi, erken kayıp yaşanması durumunda ise yerlerinin korunması özellikle diş estetiği açısından oldukça mühimdir.

Süt dişleri; enfeksiyon, aşırı ilerleyen çürük, diş kökü erimesi, yetersiz anne sütü alımı, genetik faktörler, yanlış biberon ve emzik kullanımı, parmak emme gibi nedenlerden dolayı olması gerekenden daha erken kaybedilebilir. Bu kayıplar ilerleyen yıllarda birçok ortodonti sorununa yol açabileceği için uzmanlar tarafından Yer Tutucu kullanılmasının zorunluluğu sıklıkla dile getirilmektedir.

Yer tutucu, sürme zamanından önce kaybedilen süt dişlerin yerine yapılan hareketli ya da sabit olabilen yardımcı aygıtlardır. Yer tutucular, kaybedilen dişlerin boşluğuna komşu olan dişlerin kaymasını ve üst veya alt karşısına denk gelen dişin uzamasını önlemek amacıyla yapılır. Böylece diş çarpıkları, ağız kapatma bozuklukları, konuşma ve çiğneme fonksiyonları düzenlenir.

Yer tutucular çocuğun çene gelişimini olumsuz yönde etkilemez. Ancak büyüme çağındaki çocuğun çene yapısı da büyüyüp gelişeceği için yer tutucular bir süre sonra ağız ile uyumunu kaybedebilir. Bu durumda ölçü alınarak yeniden yapılması gerekir.

Tedavi prosedürü oldukça kolaydır. İşlem günü ölçü alınır ve daha sonrasında 2. randevunuzda yer tutucunun simantasyonu tamamlanır. Belirttiğimiz üzere süt dişlerinin erken kaybının oluşturacağı ciddi ortodontik bozukluklarının önlenmesi adına, pedodontide en önemli tedavilerden birisidir.