Periodontal Cerrahi İşlemler

Periodontal Cerrahi İşlemler, Bazı durumlarda, diş eti hastalıkları ve durumlarını tedavi etmek için periodontal cerrahiler gerekmektedir. Bu tip cerrahiler, diş eti cerrahisiolarak bilinmektedir.

Bu cerrahi prosedürlerde hedef; diş eti hastalığını tedavi etmek ya da kaybedilen kemik dokusunu ve yumuşak dokuları yeniden kazanmak. Dişkaybını engellemek, enfeksiyon eliminasyonu, diş eti şekillendirmesi gibi işlemleri ve uygulamaları kapsamaktadır.

Periodontal cerrahi, rutin her diş eti hastalığında yapılan bir uygulama değildir. Yeni kemik dokusu ve diş eti kazanmak bazı durumlarda endikasyona göre mümkündür. Cerrahi öncesinde ağız hijyeninin yüksek olması gerekmektedir. Bu durum iyileşmeye de pozitif bir etki sağlamaktadır.

Yapılacak işlem, ilgili periodontoloji uzmanı tarafından diş eti hastalığının tipi ve şiddetine bağlı olarak değişebilmektedir. Cerrahi işlem öncesi genellikle diş taşı temizliği ve gerekli ise kök yüzeyi düzleştirme (küretaj) gibi işlemleri gerçekleştirir.

Periodontal cerrahi işlemler ; Gingival küretaj, subgingival küretaj, elektrocerrahi, gingivektomi, periodontal flep, rekonstrüktif periodontal cerrahi, greft ile uygulanan prosedürler, rezektif kemik cerrahisi, kök rezeksiyonu, tunel operasyonu gibi bir çok cerrahi tedavi prosedürü bulunmaktadır. Genel olarak periodontal cerrahide amaçlar değişiklik gösterir;

Kemiğe yeniden şekil vermek veya restore etmek.

Periodontal hastalık sonucu oluşan efektlerin veya anatomik bozukluklarının, bunların kombinasyonlarının düzeltilmesi.Periodontal hastalığın tedavisinde sağlıklı periodonsiyumun elde edilmesi ve hastanın oral hijyenini kolaylıkla sağlayabileceği bir durumun yaratılması. İleri 2. ve 3. derece furkasyon problemlerinde, rejenaratif tedavinin mümkün görünmediği durumlarda cebin eliminasyonu ve burada olan hijyenin sağlanabilmesi.

Dokuların Rejenera Edilmesi

Reataçman sağlanması.gibi farklı amaçlar ve farklı endikasyonlara göre farklı girişimler ve prosedürler mevcuttur. En uygun tedavi planlaması, uzman hekimlerimiz tarafından yapılmakta olup en doğru ve güncel tedavi prosedürü endikasyona göre tercih edilmektedir. Periodontal cerrahi işlemler genellikle lokal anestezi altında rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bazı durumlarda sedasyon ya da genel anestezi ile de bu operasyonlar yapılabilirler. Fakat bu karar diş eti uzmanı tarafından hasta ile beraber verilir.

Operasyon esnasında cerrahiyi gerçekleştiren diş eti uzmanı, hasta örtüsü, ışık kaynağı kolu örtüsü de dahil olmak üzere tamamen steril ekipmanlar kullanır. Sterilizasyon, olası enfeksiyon riskini minimuma düşürmek için çok önemli olduğu için örtü, tükürük emici, tampon gibi malzemeler tek kullanımlıktır ve operasyon bitimini takiben tıbbi atık çöpüne atılırlar. Küçük insizyonlar atılarak diş eti, dişlerin çevresinden uzaklaştırılır. Böylece dişeti uzmanı, kök yüzeylerini daha iyi görür ve bu alandaki taşları, artıkları, plakları ya da enfeksiyonu rahatlıkla alandan uzaklaştırabilir.

Cerrahi alanın temizlenmesini takiben diş eti uzmanı diş etinin şekillendirilmesi, kemik rejenerasyonu işlemleri ya da planlanan diğer işlemleri yapabilir.

Eğer yapılacak işlem diş eti grefti operasyonu ise yeni diş eti dokusu için hazırlanan bölge dışında verici bölgede de insizyon atılır ve hazırlanan alan kadar uygun doku elde edilerek alıcı bölgeye transfer edilir.

Planlanan cerrahi operasyonun bitimini takiben diş eti uzmanı, diş eti dokusunu yeniden yerine dikerek cerrahi alanı kapatır. Bu dikişler kendiliğinden düşen dikişler olabildiği gibi işlem sonrası diş eti uzmanının belirlediği süre sonunda alınması gereken dikişler de olabilmektedir. Alınması gereken dikişler var ise bekleme süresi genellikle 7-10 gün arasındadır.

İyileşme Süresi

İyileşme süresi ve süreci yapılan işlemlerin tipine, boyutuna göre değişiklik göstermektedir.

Genellikle diş eti operasyonları sonrası ağrıyı rahatlatıcı ve kesici ilaçlara ihtiyaç duyulur. Operasyon sonrası, diş eti uzmanı hastaya önerdiği ilaçlar ile ilgili bilgi verir.

Diş eti uzmanı, kontrol için 1-2 hafta içerisinde bir zamana randevu vererek diş etinin iyileşmesini gözlemler ve eğer uygun görürse dikişlerin hepsini ya da bir kısmını alır.

Periodontal cerrahi geçiren kişilerin diş etleri farklı görünür ve farklı hissedilir. Diş etleri ve dişler iyileşir, sıkılaşır ve daha sağlam, daha güçlü bir hale gelirler. Bazı bireyler, sıcak ve soğuk yiyecek-içeceklerle diş hassasiyeti hissetmeye başlayabilirler. Bu durumda diş eti uzmanının önereceği prosedürleri takip etmeleri gerekebilir.

İyileşme dönemini takiben tekrar operasyon gerekme ihtimalini düşürmek için yapılması gerekenlerle ilgili diş eti doktorunun belirleyeceği kontrol programına uyulması en az operasyon kadar önemli bir aşamadır.