Bonding

Bonding

Güzel bir gülümseme herkes için önemlidir. Fakat kimi zaman kişiler çeşitli sebeplerle gülüşlerinden hoşnut olmazlar. Bu sebepler büyük çoğunlukla dişlerle ilgilidir. Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenlerinden bazılarıdır.

Bu diş estetiğini bozan etkenlerin birçok farklı yöntemle çözümü mevcuttur. Fakat eski yöntemler hem dişlerin bir nebze zarar görmesi ihtimali hem de yüksek maliyetli yöntemler olabilmeleri nedeniyle kişilerin tedavilere mesafeli bakmasına neden olabilmekteydi. Bonding tedavisinin ortaya çıkmasıyla artık diş estetiği sorunlarının bu çekinceler olmadan çok daha pratik ve kolay bir şekilde çözümlenmesi olanağı doğdu.

Küçük aralıkların kapatılmasında, çapraşık veya dönmüş dişlerin düzeltilmesinde, aşınma ve hafif renklenme vakalarında dişten minimum madde kaldırarak yapılan bir çeşit kompozit uygulamasıdır. Bu amaç için özel kompozit materyalleri kullanılmaktadır. Son derece konservatif olması, tek seansta tamamlanması, dişte minimum aşındırmayla uygulanabilmesi ve estetik olarak tatminkar sonuçlar vermesinden dolayı tercih sebebidir. Ancak uzun dönemde renklenme gerçekleşebileceğinden hastanın beslenme ve fırçalama alışkanlığına göre belli bir süre sonra değiştirilmesi gerekmektedir.

Porselen Laminate ve Bonding Arasındaki Fark ?
Uygulama alanları çok benzer olan bonding tedavileri ve porselen laminalar arasında bir takım farklar mevcuttur.

Porselen laminalar ve bonding uygulamalarının en büyük farklarından biri kullanılan malzemelerin yapısından kaynaklı olarak estetik özelliklerinin farklı sevilerde olmasıdır. Porselen laminalar bonding uygulamalarına oranla daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Ayrıca iki uygulama arasında ışığı geçirme ve yansıtma özellikleri arasında da farklar vardır. Bunlardan dolayı porselen laminalar estetik olarak bonding uygulamalarından daha iyi sonuçlar vermektedir.

Bunun yanında maliyet ve uygulama süresi açısından bonding tedavileri porselen laminalara oranla daha avantajlıdır.Yapılan uygulamalar herhangi bir sebeple zarar gördüğünde bonding uygulamaları kolayca tamir edilebilirken porselen laminaların yeniden yapılması gerekmektedir. Bu da bonding uygulamalarının avantajlı olduğu durumlar arasındadır.