Beyazlatma

beyazlatma

Beyazlatma işlemi; dental arkta uygun pozisyonda, doğru anatomide ve renk problemleri dışındaki herhangi bir dental ya da periodontal patolojisi olmayan dişlerdeki renklenmelerin uzaklaştırılarak hastaların estetik talepleri doğrultusunda daha açık bir rengin elde edilmesini sağlayan tedavi yöntemidiri.

Dişlerin renklenmesine sebep olan faktörler;

  • Çay, kahve, sigara ve bunlar gibi renklendirici gıda ve ürünlerin uzun yıllar tüketimi dişlerde yoğun renklenmelere sebep olabilmektedir.
  • Genetik etkenler
  • Bazı ilaç ve kimyasal maddelerin sonucunda
  • Kanal tedavisi görmüş bazı dişlerin doğal rengini kaybetmesi
  • Oral hijyenin iyi sağlanmadığı durumlarda

Beyazlatma 2 şekilde yapılabilmektedir ;

1 – Ofis Tipi Diş Beyazlatma ( Office Bleaching / Power Bleaching )

Hekim tarafından klinikte uygulanan profesyonel yöntemdir. Yüksek yüzdelik orana sahip ajanlar kullanılmaktadır. İstenilen görüntü elde edilene kadar bir kaç seans devam edilebilir. Seans aralarında hasta çay, kola, kahve, sigara gibi boyar madde içeren besinlerden ve tütün ürünlerinden uzak durmalıdır.

2 – Ev Tipi Diş Beyazlatma ( Home Bleaching )

Ev tipi beyazlatmada kliniğimize başvuran hastalarımızdan ölçü alımı sonrası kendi ağız yapılarına uygun bir şeffaf plak hazırlanmakta. Daha sonrasında kendilerine verilen beyazlatıcı ajan olan jel’ i kendilerine evde nasıl kullanmaları gerektiği anlatılır ve hastamız ilgili tedaviye kendi evinde devam eder. İki parlatma tipi arasındaki fark ise ofis tipi uygulamasında istenilen sonuca çok hızlı bir şekilde varılır. Ancak ev tipi uygulamada tek başına kullanıldığı zaman kullanım hatalarının da bir etken olabileceği düşünüldüğünde istenilen sonuçlar ofis tipine göre sönük kalmaktadır.

Ancak her iki tedavinin de kombine bir şekilde kullanılması ciddi olarak ton açılmasına sebep olmakta ve hastlarımızın tatminkar olarak tedavilerinden mutlu ayrılmaları sağlanmaktadır. Bu İşlemlerin genel olarak zararlı olduğu algısı toplumsal olarak çok yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Ancak bu durum doğruları yansıtmamaktadır. Beyazlatmanın çok eski yıllarda, yapıldığı zamanki şartlar altında kullanılan etken maddelerin de bir etkisi olarak zararlı oldukları biliniyordu. Bunun haricinde bir hekim tavsiyesi ve kontrolü olmadan evde bir desteği olmayan tavsiyeler üzerine yapılan denemeleri yine aynı şekilde zararlı olabilmektedir. Bunun dışında güncel olarak uygulanan yöntemler tamamen zararsız olup hekim kontrolü altında profesyonel olarak uygulanmakta ve güncel yayınların da desteği ile profesyonel beyazlatma işlemlerinin zararsız olduğu günümüzde kanıtlanmıştır.

İşlem Ne Kadar Sürer ?

İşlem bir veya birden fazla seans ile yapılabilmektedir. Ortalama her seans 1 – 1,5 saat arasında sürmektedir.

Kanal Tedavisi Görmüş Dişlerde Beyazlatma
Kanal tedavili yani canlılığını yitirmiş (devital) dişler zaman içinde daha koyu ve mat bir renge bürünürler. Bu dişlere uygulanacak beyazlatma tedavileri farklıdır. Dişin kanal dolgusu özel frezlerle bir miktar aşağıya indirilerek diş içine özel bir beyazlatma ürünü yerleştirilir ve ağız içine sızıntı olmayacak şekilde geçici dolguyla kapatılır. Bu ürün diş içinde en fazla 1-2 gün kalmaktadır. Daha sonrakanal tedavili diş yeterli beyazlığa ulaştığında, beyazlatma ürünü hekim tarafından diş içinden uzaklaştırılmakta ve diş dolgusuyla tedavi tamamlanmaktadır. Bu tedavi yönteminde en önemli noktalardan biri beyazlatma ürününün dişin içinde belirtilen sürelerden fazla kalmamasına özen gösterilmesidir. Aksi halde diş zarar görebilmektedir.

Beyazlatma hangi durumlarda yapılmaz?

Diş minesinin genetik bir nedenden ötürü yapısal bozukluklara sahip olduğu durumlarda beyazlatma tedavileri istenilen sonucu veremeyebilmektedir. Böyle durumlarda bonding uygulamaları ya da lamina kaplamalar gibi tedaviler tercih edilmektedir.Ön dişlerde büyük dolguların varlığı ya da aşırı madde kayıplarının olduğu durumlarda da beyazlatma tedavileri tercih edilememektedir.Beyazlatma ürünleri yalnızca diş dokuları üzerinde etkili olup kaplama ya da dolgularda beyazlatma etkisi gösterememektedir. Bu nedenle bu tarz durumlarda porselen uygulamalardan faydalanılması tercih edilmektedir.Dentin hassasiyeti olarak adlandırılan durumlarda beyazlatma tedavileri bu hassasiyetleri arttıracağından tavsiye edilmemektedir.Diş gelişimi devam eden genç hastalarda beyazlatma uygulamalarının yapılabilmesi için diş gelişiminin tamamlanması beklenmelidir