Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Periodontal tedavinin amacı, yalnızca ilerleyen periodontal hastalığı durdurmak değil, yıkıma uğramış periodontal dokuların yeniden eski sağlıklı durumuna dönmesini, rejenerasyonunu da sağlamaktır. Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu bu amaçla uygulanan prosedürlerden sadece birisidir. Periodontal rejenerasyon, periodontal cerrahi sonrasındaki iyileşmenin, yeni alveol kemiği, sement ve periodontal membran oluşumuyla sonuçlanmasıdır. Günümüzde kullanılan periodontal cerrahi yöntemleri periodontal dokuların rejenerasyonundan çok onarımıyla sonuçlanmaktadır.Kemik greftlerinin uygulandığı periodontal tedavi yöntemleriyle değişik düzeylerde yeni destek kemik oluşumu sağlanabilmektedir. Ancak, yapılan incelemeler, oluşan yeni kemiğin kollagen fibriller aracılığı ile kök yüzeyine tutunmadığını, yeni kemik ile kök yüzeyi arasında ince bir epitel tabakasının bulunduğunu göstermiştir. Kemik grefti uygulamaları, ankiloz ve kök rezorpsiyonu ile de sonuçlanabilmektedir.

Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu, yeterli kemik ve diş eti dokusu bulunmayan bölgelerde bariyer görevi gören membranlar kullanılarak yeni kemik ve diş eti dokusunun oluşmasını sağlayan bir cerrahi işlemler bütünüdür. Bazı yumuşak doku eksikliklerinde diş eti uzmanı, yumuşak doku greftini uygun görebilir. Bu işlemlerde ağzın bir bölgesinden alınan yumuşak doku ya da sentetik yapıdaki materyal, yetersiz olan bölgeye transfer edilir.

Kısaca işlem ile ilgili detaya girecek olursak ; Periodontal cerrahi sonrasında kök yüzeyine repopüle olan hücreler, iyileşme döneminde kök yüzeyinde oluşacak ataşmanın tipini belirler. Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) tedavisinde periodontal flep altına yerleştirilen membranlar, kök yüzeyini dişeti epiteli ve bağ dokusundan ayırır ve kök etrafında bir boşluk yaratır. Bu boşluk periodontal ligament hücrelerinin kök yüzeyinde yeni bağ dokusu ataşmanını oluşturmasını ve kemik hücrelerinin yeni kemiği oluşturmasını sağlar. YDR işlemleri furkasyonların, kemikiçi defektlerin rejeneratif tedavilerinde, açık kök yüzeylerinin kapatılmasında, oral implant uygulamaları öncesi veya sırasında kemik greft materyalleri ve biyolojik mediyatörlerle kombine olarak uygulanabilir.

Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu, bir bakıma greft uygulamasıdır. Peridontal tedavi prosedürleri birbirlerine benzerlik gösterir ancak kendi içerisinde küçük farklılıklar mevcuttur. Uygulanan teknik, kullanılan greft, atılan sütur gibi.

Periodontal dokunun geri kazanılması diş hekimliğinde en zor elde edilen sonuçtur. Bu sebeple Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu bu amaç uğruna uygulanan tekniklerden sadece birisidir. Bu tedavi endikasyona göre değişiklikler, modifiye tekniklere geçebilmektedir. Genelleme yapmak haricinde uygulanan prosedürlerin amacı periodontal dokunun geri kazanımıdır. Bu prosedürlerin, tekniklerin kullanımı tamamen hekim kontrolündedir ve öncesinde hastalar ile planlama sürecinde kombine ilerleyiş yapılmaktadır.

Bu işlemlerin başarısı, hastalığın ilerlediği seviye, bireyin ağız hijyenini korumadaki başarısı, sigara kullanımı, sistemik hastalıklar gibi faktörlere bağlıdır